BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Lucjan
Title
Praca na rzecz społeczności lokalnej w miastach : Konferencja IUCISD
Source
Polityka Społeczna, 2003, nr 4, s. 35-37
Keyword
Polityka społeczna, Społeczności lokalne, Miasto, Konferencja naukowa, Warunki życia ludności, Postawy społeczne
Social policy, Local community, City, Scientific conference, People's living conditions, Social attitudes
Country
Europa
Europe
Abstract
W dniach 26-28 września 2002 r. w Hadze odbyła się konferencja europejskiego oddziału Międzyuczelnianego Konsorcjum na Rzecz Międzynarodowego Rozwoju Społecznego (IUCISD). Oprócz wymienionej instytucji, współgospodarzami konferencji były: haska Wyższa Szkoła Zawodowa oraz tamtejsze Krajowe Centrum Pracy na Rzecz Społeczności (LCO). Tematem była szeroko pojęta działalność na rzecz społeczności lokalnych w ośrodkach miejskich. Uczestnikiem spotkania była także Polska.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu