BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bacławski Krzysztof
Title
Pożytki z faktoringu
Source
Boss-Gospodarka, 2003, nr 5, s. 51-56
Keyword
Faktoring, Rynek usług finansowych, Finansowanie przedsiębiorstwa, Instrumenty finansowe, Prawo gospodarcze, Windykacja należności
Factoring, Financial services market, Financing enterprises, Financial instruments, Economic law, Receivables vindication
Abstract
Faktoring jest dużą szansą dla przedsiębiorstw na zachowanie płynności finansowej w okresie stagnacji na rynku i utrzymanie wysokiego tempa wzrostu obrotów w warunkach gospodarczej prosperity. Materiał niniejszy przybliża zasady funkcjonowania tego systemu, polegającego na oferowaniu pakietu usług związanych ze sprzedażą towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Oprócz finansowania transakcji, w skład pakietu wchodzi zarządzanie należnościami, a także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorców.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu