BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej
Title
Logistyka dostaw materiałów instalacyjnych na Ukrainę-doświadczenia firmy Uponor
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2003, nr 6, s. 13-19
Keyword
Zaopatrzenie materiałowe, Gospodarka materiałowa, Zarządzanie logistyczne, Logistyka dystrybucji, Rynek budowlany, Charakterystyka przedsiębiorstwa, Współpraca gospodarcza
Material supply, Material economy, Logistic management, Distribution logistics, Construction market, Company characteristics, Economic cooperation
Company
Uponor
Country
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstract
Prawie od początku transformacji w Polsce, na rynku krajowym działa firma Uponor, jeden z większych światowych producentów materiałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Uponor, oprócz nowoczesnych materiałów, wprowadził sprawdzone rozwiązania w dziedzinie logistyki, przenosząc doświadczenia z rynku skandynawskiego do wielu państw, w tym do Polski, z naszego kraju zaś dalej na Wschód, na Ukrainę.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu