BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szemplińska Elżbieta
Title
Zatrudnienie młodocianych
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2003, nr 6, s. 24-31
Keyword
Polityka zatrudnienia, Kodeks pracy, Prawo pracy, Młodzież, Urlop pracowniczy, Zatrudnienie młodocianych, Umowa o pracę, Czas pracy, Płace
Employment policy, Labour Code, Labour law, Youth, Employee leave, Employment of young adults, Employment contract, Working time, Wages
Abstract
Autorka omawia obowiązujące obecnie przepisy kodeksu pracy i aktów wykonawczych regulujące zatrudnienie młodocianych, a w wszczególności pojęcie pracownika młodocianego, umowę o pracę zawartą z młodocianym, obowiązki takich pracowników i zatrudniającego go pracodawcy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz wynagrodzenie pracowników młodocianych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu