BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komuda Łukasz
Title
Rynek ciepłowniczy w Polsce
Source
Boss-Gospodarka, 2003, nr 7, s. 105-116
Keyword
Ciepłownictwo, Wskaźniki ekonomiczne, Energia cieplna, Prawo energetyczne, Konkurencja rynkowa, Dominacja rynkowa, Polityka energetyczna, Mieszkalnictwo, Ceny energii
Heating, Economic indicators, Thermal energy, Energy law, Market competition, Market domination, Energy policy, Housing, Energy prices
Abstract
Polski sektor ciepłowniczy nadal kontrolowany jest przez państwo. Z jednej strony wydawane są licencje i regulowane ceny energii cieplnej, z drugiej zaś skarb państwa oraz gminy są dominującymi właścicielami podmiotów działających w ciepłownictwie. Po wejściu Polski do UE odbiorca powiniem odczuć skutki ogromnych zmian, dotyczących własności sektora oraz zasad ustalania cen.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu