BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiuk Bartłomiej
Title
Absolwent na rynku pracy : Model kształcenia
Source
Boss-Gospodarka, 2003, nr 8, s. 8-12
Keyword
Oświata, Edukacja, Kształcenie zawodowe, Polityka oświatowa, Systemy nauczania, Reforma oświaty, Rynek pracy
Education, Education, Vocational training, Education policy, Education systems, Educational system reforms, Labour market
Abstract
Gdyby struktura kształcenia średniego i wyższego w Polsce uległa zmianom pod kątem potrzeb gospodarki kraju, młodym ludziom zapewne łatwiej byłoby znaleźć pracę. Problem tkwi w tym, iż trzeba odpowiednio wcześnie dysponować właściwymi danymi i opracowaniami na temat przyszłych potrzeb gospodarki. W krajach UE oraz USA istnieją systemy prognozowania zmian na rynku pracy, pozwalające na rozeznanie aktualnych potrzeb.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu