BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Krzysztof
Title
Nadzór bankowy i corporate governance a konkurencyjność sektora bankowego
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 7, s. 47-55, bibliogr. 36 poz.
Keyword
Nadzór bankowy, Ład korporacyjny, Konkurencyjność banków
Bank supervision, Corporate governance, Banks' competitiveness
Abstract
W artykule przeanalizowano wzajemne relacje między nadzorem bankowym a nadzorem korporacyjnym (corporate governance) w kontekście konkurencyjności sektora bankowego. Autor artykułu stawia tezę, że pomimo wielu istotnych różnic między oboma nadzorami - głównie w zakresie regulacji (przepisów, norm, standardów), uczestników i instrumentów nadzoru - pod względem rozwoju i stabilności sektora bankowego można postawić między nimi znak równości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Barth, G. Jr. Caprio, R. Levine: Bank Regulation And Supervision: What Works Best? Working Paper 9323, NBER, November 2002.
 2. J. Barth, G. Jr. Caprio, R. Levine: Banking Systems Around the Globe: Do Regulations and Ownership Affect Performance and Stability? W: S.F. Mishkin (red.): Prudential Supervision: What Works and What Doesn't. University of Chicago Press, 2001.
 3. M. Becht, P. Bolton, A. Rëell: Corporate Governance And Control. Working Paper 9371, NBER 2002.
 4. A.N. Berger, R.J. Herring, G.P. Szegë: The Role of Capital in Financial Institutions. "Journal of Banking and Finance " nr 19/1995, s. 257-276.
 5. A. Bharadwaj, S. Anil: Valuation Effects of Bank Financing in Acquisitions. "Journal of Financial Economics", 2002.
 6. J. Blum: Do Capital Adequacy Requirements Reduce Risks in Banking? "Journal of Banking & Finance" nr 23/1999, s. 755-771.
 7. A.W.A. Boot: Relationship Banking: What Do We Know? "Journal of Financial Intermediation" nr 9/2000, s. 7-25.
 8. J.H. Boyd, C. Chang, B.D. Smith: Moral Hazard Under Commercial and Universal Banking. "Journal of Money, Credit, and Banking" nr 30/1998, s. 426-468.
 9. D. Carse: The importance of corporate governance in banks. "BIS Review" nr 24/2000.
 10. S. Claessens, D. Klingebiel: Competition and Scope of Activities in Financial Services. World Bank, mimeo, April 2000.
 11. M. Dewatripont, J. Tirole: The Prudential Regulation of Banks. Cambridge 1994, MIT Press.
 12. S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer: The Regulation of Entry. "Quarterly Journal of Economics " nr 117/2002, s. 1-37.
 13. A. Greenspan: The Role of Capital in Optimal Banking Supervision and Regulation. W: Federal Reserve Bank of New York: Financial Services at the Crossroads: Capital Regulation in the Twenty-First Century, Proceedings of a Conference. "FRBNY Economic Policy Review" 4:3, October 1998.
 14. C. James: Some Evidence on the Uniqueness of Bank Loans. "Journal of Financial Economics" nr 19(2), 1987, s. 217-35.
 15. K. John, T.A. John, A. Saunders: Universal Banking and Firm Risk Taking. "Journal of Banking and Finance" nr 18/1994, s. 307-23.
 16. M. Keeley: Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. "American Economic Review" 80:5, 1990, s. 1183-1200.
 17. M.C. Keeley, F.T. Furlong: A Reexamination of Mean-Variance Analysis of Bank Capital Regulations. "Journal of Banking and Finance" nr 14/1990, s. 69-84.
 18. D. Kim, A.M. Santomero: Risk in Banking and Capital Regulation. "Journal of Finance" nr 35/1998, s. 1219-1233.
 19. M. Koehn, A.M. Santomero: Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk. "Journal of Finance" nr 35/1980, s.1235-1250.
 20. J.W. Lorsch: Exploring the Board. "Harvard Business Review", January-February 1995, s. 107-117.
 21. W.J. McDonough: Issues in corporate governance. "BIS Review" nr 57/2002.
 22. Metodologia podstawowych zasad efektywnego nadzoru bankowego (Core principles methodology, nr 61). Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, Bazylea, październik 1999, NBP - GINB.
 23. R. Monks: Corporate Governance in the Twentieth-First Century. A Preliminary Outline. Lens Inc. 1996.
 24. R. Monks, N. Minow: Corporate Governance. Cambridge MA 1995, Blackwell Publishers.
 25. R. Monks, N. Minow: Watching the Watchers: Corporate Governance in the 21st Century. Cambridge MA 1996, Blackwell Publishers.
 26. S. Ongena, D.S. Smith: Quality and duration of banking relationships. W: D. Birks (red.): Global Cash Management in Europe. MacMillan Press. 1998.
 27. Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, wrzesień 1997 r.
 28. M. Quintyn, M. Taylor: Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability. International Monetary Fund Working Paper nr 02/46, March 2002.
 29. A. Rappaport: Wartość dla akcjonariuszy. Warszawa 1999 WIG-Press.
 30. Roe: A Political Theory of American Corporate Finance. "Columbia Law Review", Vol. 91, nr 10/1991.
 31. A. Shleifer, R. Vishny: The Grabbing Hand: Government Pathologies and their Cures. Cambridge, MA 1998, Harvard University Press.
 32. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa 2001 NBP.
 33. E. Tucker, J.W. Henkel: The Legal and Ethical Environment of Business. Boston 1992, Irwin.
 34. M. Useem: Investor Capitalism: How Money Managers are Changing the Face of Corporate America. Basic Books 1996, s. 234.
 35. B. Wawrzyniak: Nadzór korporacyjny: perspektywa badań. "Organizacja i Kierowanie" nr 2/2000.
 36. K. Zalega: Corporate governance a system bankowy. "Bank" nr 1/2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu