BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, Konat Wojciech, Sowińska Iwona, Tadeusiak Marcin
Title
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora banków komercyjnych w 2002 roku
Source
Bezpieczny Bank, 2003, nr 1 (20), s. 9-53
Keyword
Sektor bankowy, Kapitał zagraniczny, Banki komercyjne, Finanse banków, Efektywność banków
Banking sector, Foreign capital, Commercial banks, Banks finance, Banks' efficiency
Abstract
Umiejscowiono polski sektor bankowy na tle krajów Unii Europejskiej. Następnie przeanalizowano takie parametry ekonomiczne charakteryzujące stan sektora banków komercyjnych w 2002 r. jak: znaczenie kapitału zagranicznego, aktywa i pasywa, depozyty, rachunek zysków i strat, zobowiązania pozabilansowe, efektywność, wypłacalność, fundusze własne, płynność, jakość aktywów, jakość i efektywność zobowiązań pozabilansowych i instrumentów pochodnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu