BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Tomasz, Domaszewicz Barbara
Title
Integracja statystyki polskiej z Europejskim Systemem Statystycznym (ESS)
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 7-8, s. 77-96
Keyword
Europejski System Statystyczny (ESS), Statystyka gospodarcza, Badania statystyczne, Metodologia statystyki, System informacji statystycznej, Statystyka publiczna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
European Statistical System (ESS), Economic statistics, Statistical surveys, Statistics methodology, Statistical information system, Public statistics, Poland's economic integration with the EU, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Company
Główny Urząd Statystyczny GUS, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej EUROSTAT, Unia Europejska (UE)
, , European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Artykuł poświęcono problemowi dostosowania polskiego systemu informacji statystycznej do wymogów Unii Europejskiej. Omówiono transformację polskiego systemu informacji statystycznej w latach 90.i podstawy jego harmonizacji z Europejskim Systemem Statystycznym (ESS), znaczenie pierwszych programów krajowych Phare we wspomaganiu procesu harmonizacji, rolę statystyki publicznej w narodowym programie przygotowania do członkostwa Polski w UE, pomoc merytoryczną EUROSTATU w latach 1998-2003, statystyczne programy krajowe Phare nowej orientacji (proakcesyjne).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu