BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Grażyna, Nowak Lucyna
Title
Podstawowe wyniki spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2002 r.
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 9, s. 17-27
Keyword
Spis ludności, Narodowy Spis Powszechny, Analiza ekonomiczna, Analiza statystyczna, Statystyka publiczna, Badania statystyczne
Census, National census, Economic analysis, Statistical analysis, Public statistics, Statistical surveys
Abstract
Pomiędzy 21 maja a 8 czerwca 2002 roku został przeprowadzony Narodowy Spsis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. W czerwcu 2003 roku wyniki spisu zostały podane do publicznej wiadomości w wydanym przez GUS Raporcie z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Artykuł zawiera skrót niektórych informacji dotyczących badanych w spisie zbiorowości: ludności, gospodarstw domowych i rodzin oraz zasobów mieszkaniowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu