BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Sławomir, Kurek Dorosława, Kurkowski Krzysztof
Title
Stan aktualny i przyszły informatyki w statystyce
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 7-8, s. 105-123
Keyword
Informatyka, Statystyka, Technologia informacyjna, Informatyczne systemy statystyki, Informacja statystyczna
Information science, Statistics, Information Technology (IT), Statistic information systems, Statistical information
Abstract
W artykule przedstawiono program rozwoju informatyki statystycznej. Przybliżono kierunki rozwoju, problem unowocześnienia gromadzenia danych, zagadnienie personalizacji formularzy oraz przetwarzania i utrzymywania danych statystycznych. Podkreślono, że największym projektowanym zamierzeniem rozwojowym systemu przetwarzania danych statystycznych jest Wspólna Baza Opracowań (WBO). Zwrócono również uwagę na udostępnianie danych, inwestycje w informatyce statystycznej, strukturę sieci korporacyjnej, środowisko przetwarzania i systemy zarządzania bazami danych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu