BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Grzegorz
Title
Wpływ nowelizacji dyrektywy Unii Europejskiej o instytucjach wspólnego inwestowania na polskie regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych otwartych
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 1, s. 129-145
Keyword
Dyrektywy WE, Fundusze inwestycyjne, Regulacje prawne, Prawo WE
EC directives, Investment funds, Legal regulations, European Community law
Note
summ.
Company
Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI)
Abstract
Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca instytucji zbiorowego inwestowania powstała w 1985 r. 21 stycznia 2002 r. została znowelizowana. W artykule przedstawiono przyczyny zmian regulacji dotyczących instytucji wspólnego inwestowania, przeprowadzono analizę tych zmian, wskazano na ich potencjalne konsekwencje dla polskiego ustawodawstwa dotyczącego funduszy inwestycyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu