BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciak Jolanta
Title
Wypełnianie finansowych wymogów Traktatu z Maastricht przez kraje obszaru euro i Polskę w realizowanej polityce budżetowej
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 8, s. 29-37, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Polityka budżetowa, Traktat z Maastricht, Unie gospodarcze, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Budgetary policy, Maastricht Treaty, Economic unions, Economic and Monetary Union (EMU)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Ustanowienie z dniem 1 stycznia 1999 r. Unii Gospodarczej i Walutowej zasadniczo zmieniło dotychczasowe ramy prowadzenia polityki gospodarczej, w tym polityki budżetowej, przez kraje obszaru euro. Chociaż polityka budżetowa pozostała na szczeblu narodowym, jednak podlega wspólnej kontroli i koordynacji. Dążenie do zapewnienia systemowych podstaw stabilnego i wzajemnie skoordynowanego funkcjonowania Unii Europejskiej znacząco wpłynęło na stanowisko krajów czonkowskich w kwestii stopnia ingerencji w ich sprawy finansowe. Kraje obszaru euro pogodziły się z koniecznością ingerencji instytucji unijnych, w szczególności w sytuację ich finansów publicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Bartosik: Uzależnieni o bogactwa. "Rzeczpospolita" nr 244, z 18 października 2002 r.
 2. P. Blajer: Długa droga do euro. "Rzeczpospolita" nr 235 z 8 października 2002 r.
 3. Bundeshaushalt 2003. Tabellen und Ubersichten, Bundesministerium der Finanzen, Berlin, August 2002.
 4. J. Ciak: Polityka budżetowa. Toruń 2002 TNOiK.
 5. M. Dąbrowski: Trzeba spełniać kryteria. "Życie Gospodarcze" nr 50 /1996.
 6. Najwcześniej w 2006 r. "Rzeczpospolita" nr 278 z 29 listopada 2002 r.
 7. L. Oręziak: Polityka budżetowa na obszarze euro. Część I. "Bank i Kredyt" nr 6/2002.
 8. L. Oręziak: Polityka budżetowa na obszarze euro. Część II. "Bank i Kredyt" nr 7/2002.
 9. Polityka ekonomiczna. Praca pod. red. A. Fajferka. Kraków 1999 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 10. Raport Komisji Europejskiej z kwietnia 1997 r.
 11. Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego z maja 1997 r.
 12. Raport on Economic and Monetary Union in the European Community. Committee for Study of Economic and Monetary Union (Delors Committee), April 1989. "ECU Newsletter" 1989, no. 28 - Supplement.
 13. Ryzyko kary dla Niemiec, ostrzeżenie dla Francji. "Rzeczpospolita" nr 18 z 22 stycznia 2003 r.
 14. Treaty on European Union. EEC, Brussels - Luxembourg 1992.
 15. A. Wernik: Możliwości trwałego spełnienia przez Polskę kryteriów dopuszczalnego deficytu budżetowego i długu publicznego. W: Możliwości spełnienia przez polską gospodarkę warunków Traktatu z Maastricht. Warszawa, październik 1996 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 16. A. Wernik: Perspektywy wstąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej z punktu widzenia polityki fiskalnej. "Bank i Kredyt" nr 6/1997.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu