BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawliszyn Mirosław
Title
Restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego - koncepcje usprawnienia procesu
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 9, s. 44-54
Keyword
Zadłużenie zagraniczne, Restrukturyzacja
Foreign debt, Restructuring
Abstract
W artykule zaprezentowano trzy zasadnicze koncepcje rozwiązań, które pozwoliłyby na sprawne zarządzanie procesem restrukturyzacji zadłużenia: 1) zaproponowany przez specjalistów MFW mechanizm restrukturyzacji długu państwowego (ang. Sovereign Debt Restructuring Mechanism - SDRM), 2) kontraktowe klauzule wspólnego działania (ang. collective action clauses) oraz ich nowe propozycje, 3) tymczasowe roszczenie dłużne (ang. Interim Debt Claim) zaproponowane przez JP Morgan. Uwagę skupiono na kontraktowych klauzulach wspólnego działania, ponieważ wszystko wskazuje, że to one odegrają główną rolę w procesach restrukturyzacji zadłużenia w najbliższych latach. Dodatkowo w opracowaniu przytoczono wybrane przykłady restrukturyzacji długu państwowego w kontekście stosowania klauzul wspólnego działania. Artykuł zamyka próba określenia kierunku, w którym będą ewoluowały prace nad usprawnieniem procesu restrukturyzacji długów państwowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1 Global Economic Prospects and the Developing Countries, World Bank, Washington 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu