BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydło Marek
Title
Konkurencja w działalności komunalnej na przykładzie usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Source
Samorząd Terytorialny, 2003, nr 6, s. 5-19
Keyword
Usługi komunalne, Konkurencja, Prawo konkurencji
Communal services, Competition, Competition law
Abstract
Artykuł jest próbą przedstawienia węzłowych problemów, jakie powstają na styku prawa konkurencji oraz działalności komunalnej w zakresie usług wodociagowo-kanalizacyjnych. Autor rozważa do jakiej kategorii prawnej usług należą świadczenia polegające na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków, czy mają one charakter usług użyteczności publicznej, w jakim zakresie podmioty świadczące omawiane usługi uzyskują status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu