BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fedyszak-Radziejowska Barbara
Title
Eurofobie i agrofobie
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Szanse polskiej wsi i rolnictwa w integracji z Unią Europejską, 2003, nr 9, s. 4-6
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Integracja rynku rolnego, Rolnictwo, Polityka regionalna UE
Poland's economic integration with the EU, Integration of agricultural market, Agriculture, EU regional policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Rolnicy są najliczniejszą grupą społeczno-zawodową, która od początku negocjacji konsekwentnie mówi procesowi integracji Polski z UE raczej "nie" niż "tak". W artykule omówiono źródła niechęci polskich rolników do procesu integracji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu