BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paradowski Mieczysław
Title
Sektorowy program operacyjny
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Szanse polskiej wsi i rolnictwa w integracji z Unią Europejską, 2003, nr 9, s. 14-16
Keyword
Rozwój rolnictwa, Finansowanie rolnictwa, Polityka strukturalna UE, Wspólna Polityka Rolna
Rural development, Agricultural finance, EU structural policy, Common Agricultural Policy (CAP)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rolnictwo i obszary wiejskie wspierane są w Unii Europejskiej dwoma strumieniami środków finansowych. Z jednej strony są to instrumenty stosowane w ramach Wspólnej Poltyki Rolnej, z drugiej zaś działania w ramach polityki strukturalnej UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu