BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowski Tadeusz, Jerzak Stefan
Title
Instrumentalna rola uprawnionych banków w obrocie dewizowym
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 9, s. 32-43
Keyword
Prawo bankowe, Prawo dewizowe, Obrót dewizowy
Banking law, Foreign Exchange Law, Foreign exchange
Abstract
Wprowadzona w życie z dniem 1 października 2002 r. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 1178) przypisała szczególną rolę instrumentalną upoważnionym bankom działającym na terenie kraju (bankom polskim i oddziałom banków zagranicznych). Rola instrumentalna ma bezpośrednio odniesienie do obrotu dewizowego z zagranicą i obrotu wartościami dewizowymi w kraju i sprowadza się do: 1) czynnego uczestnictwa w rynku walutowym w kraju, 2) pośrednictwa w dokonywaniu przez rezydentów - a w szczególnych przypadkach również przez nierezydentów - przekazów pieniężnych za granicę, 3) udziału w dokumentowaniu wywozu/wysyłania za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Borkowski, S. Jerzak: Nowe Prawo Dewizowe. II wyd. Warszawa 2001 DIFIN, przypis 23/1, s. 79, przyp. 1/6, s. 275 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu