BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karkowska Renata
Title
Zjawisko umacniania się złotego na rynku walutowym w Polsce
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 9, s. 24-31
Keyword
Rynek walutowy, Złoty polski, Kurs złotego, Aprecjacja
Foreign Exchange (FX), Polish Zloty, Polish Zloty exchange rate, Appreciation
Abstract
Głównym celem opracowania jest przedstawienie zjawiska umacniania kursu złotego na polskim rynku walutowym. Na wstępie zawarta została krótka historia kształtowania się kursu złotego po 12 kwietnia 2000 r., kiedy nastąpiło upłynnienie kursu, zerwanie z parytetem i dopuszczalnym pasmem wahań kursowych +/-15 procent W celu wyjaśnienia charakteru zjawiska w artykule przeanalizowano pięć podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na aprecjację złotego: 1) obniżki stóp procentowych, 2) deficyt budżetowy, 3) wskaźnik inflacji, 4) działania spekulacyjne inwestorów w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej, 5) liberalizacja przepływów kapitałowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1 J. Kuryłek: Większe nadzieje, wyższy kurs. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych umacniają złotego. "Rzeczpospolita" nr 124 z 29.05.2002 r.
  2. 2 J. Kovalovsky, J. Dworak: Nowe inwestycje i zainteresowanie obligacjami. "Rzeczpospolita" nr 164 z 16.07.2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu