BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasiak Agnieszka
Title
Ryzyko operacyjne na rynku instrumentów pochodnych - podział i metody jego minimalizacji
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 9, s. 59-62, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek instrumentów pochodnych, Ryzyko operacyjne
Derivatives market, Operational risk
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie kompleksowego podziału ryzyka operacyjnego na rynku instrumentów pochodnych oraz omówienie wybranych metod jego minimalizacji. Ryzyko operacyjne zostało przedstawione w podziale na: 1) ryzyko relacji z otoczeniem - ryzyko to wiąże się m.in. z utratą reputacji przez daną instytucję, 2) ryzyko kadrowe - źródłem tego rodzaju ryzyka są celowe lub niezamierzone działania pracowników na szkodę pracodawcy, 3) ryzyko technologiczne - odnosi się ono do wadliwych rozwiązań technologicznych dotyczących dokonywanych transakcji, 4) operacyjne ryzyko dokumentacji - związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Group of Thirty, Derivatives: Practices and Principles, Global Derivatives Study Group.
  2. R. Kendall: Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Warszawa 2000 LIBER.
  3. J. Jakóbczak: Rosnące znaczenie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Materiały z konferencji: Innowacje na rynkach finansowych, Warszawa 2001.
  4. Basle Committee on Banking Supervision, Operational Risk Management. Basle, September 1998.
  5. Basle Committee on Banking Supervision, Consultative Document, Supporting Document to the Basle Capital Accord. Basle, January 2001.
  6. Basle Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Bank for International Settlements, Basle, December 2001.
  7. L. Sołtysik: Ryzyko operacyjne - nowe wyzwania. "Rynek Terminowy" nr 1/2001.
  8. R. Schwartz, C. Smith: Derivatives handbook: risk management and control, John Wiley&Sons, New York 1997.
  9. H. Riehl: Managing risk in the foreign exchange, money and derivatives markets. New York 1998 McGraw Hill.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu