BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Monika
Title
Warunki rozwoju transakcji terminowych na produkty rolne w Polsce
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 2, s. 62-65
Keyword
Obrót towarowy, Giełdy towarowe, Instrumenty pochodne, Opcje, Regulacje prawne, Rynki towarowe, Transakcje terminowe
Commodity turnover, Commodity exchange, Derivatives, Options, Legal regulations, Commodity markets, Forward rate transaction
Abstract
W artykule omówiono stan aktualny i uwarunkowania prawne giełd towarowych w Polsce, warunki stymulujące i hamujące rozwój instrumentów pochodnych na produkty rolne na świecie i w Polsce, działalność wybranych giełd terminowych w USA i Europie. Wskazano inicjatywy, jakie należy podjąć dla rozwoju transakcji terminowych w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu