BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmitruk Bartłomiej
Title
Transakcje zabezpieczające a ryzyko kredytowe - wybrane elementy analizy finansowej z uwzględnieniem znowelizowanych rozwiązań rachunkowych
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 2, s. 107-111
Keyword
Instrumenty pochodne, Ocena zdolności kredytowej, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Regulacje prawne, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Wskaźniki finansowe, Ryzyko kredytowe
Derivatives, Credit rating, Accounting in enterprise, Legal regulations, Financial reporting, Financial statements, Financial indicators, Credit risk
Abstract
Zaprezentowano nowatorskie spojrzenie na ocenę sprawozdań finansowych w świetle najnowszych rozwiązań dotyczących rachunkowości instrumentów pochodnych. Podjęto próbę analizy wskaźników finansowych wykorzystywanych w bankach przy bieżącej ocenie ryzyka kredytowego przez analityków oraz doradców kredytowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu