BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasiak Agnieszka
Title
Regulacje międzynarodowe i rozwiązania wewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem prawnym na rynku instrumentów pochodnych
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 2, s. 112-115, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Instrumenty pochodne, Ryzyko prawne, Regulacje prawne
Risk management, Derivatives, Legal risk, Legal regulations
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na przedsięwzięcia międzynarodowe w zakresie regulacji obrotu instrumentami pochodnymi, a także na metody wewnętrzne zarządzania ryzykiem prawnym. Pod pojęciem ryzyka prawnego rozumie się możliwość zaistnienia sytuacji, w wyniku której instytucja nie będzie w stanie, z przyczyn prawnych, wyegzekwować należnych jej roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu