BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcicki Marcin
Title
Opcje na GPW
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 3, s. 6-10
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Instrumenty pochodne, Opcje
Stock market, Derivatives, Options
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących opcji, podstawowych zasad kształtowania się kursów opcji oraz zasad podtrzymywania płynności na rynku przez animatorów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu