BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kernan Jim, Warland Philip
Title
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym a adekwatność kapitałowa dla zarządzających inwestycjami
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 3, s. 27-35
Keyword
Adekwatność kapitałowa, Zarządzanie inwestycjami, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko operacyjne, Dyrektywy WE, Zarządzanie ryzykiem
Capital adequacy, Management of investments, New capital accord, Operational risk, EC directives, Risk management
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Komitet Europejskich Organów Nadzoru Rynku Kapitałowego
Basel Committee on Banking Supervision, Committee of European Securities Regulators (CESR)
Abstract
W ciągu kilku najbliższych lat instytucje nadzoru doprowadzą do istotnych zmian w sposobie prowadzenia działalności i zarządzania ryzykiem operacyjnym przez firmy inwestycyjne. Omówiono zalecenia Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Rynku Kapitałowego (CESR), które będą ujęte w nowej Dyrektywie w sprawie usług inwestycyjnych (ISD) oraz zalecenia Komitetu Bazylejskiego w formie Nowej Umowy Kapitałowej, które zostaną przyjęte Dyrektywą w sprawie adekwatności kapitałowej 3 (CAD 3).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu