BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbek Robert
Title
Dlaczego banki powinny (będą) inwestować w rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie ryzykiem?
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 3, s. 45-46
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Informatyczne systemy zarządzania, Instytucje finansowe, Ryzyko kredytowe, Ryzyko rynkowe, Ryzyko operacyjne
Risk management, Management Information Systems, Financial institutions, Credit risk, Market risk, Operational risk
Abstract
Zwrócono uwagę, że nowe regulacje Komitetu Bazylejskiego (Basel II Capital Accord) wymuszą na bankach wdrażanie efektywnych narzędzi pomiaru i kontroli ryzyka. Konieczne staje się wsparcie ze strony odpowiedniego systemu informatycznego. Omówiono podstawowe moduły takiego systemu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu