BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vytlacil Bartłomiej
Title
Small and Medium Enterprises in Visegrad Countries during the System Transformation
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, nr 8, s. 51-65
Keyword
Polityka rządu, Interwencjonizm państwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy regionów, Gospodarka
Government policy, Government intervention, Small business, Economic development of regions, Economy
Company
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstract
Artykuł poświęcony jest powstaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w krajach Trójkąta Wyszehradzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W pierwszej części autor charakteryzuje istotę MŚP oraz próbuje określić ich wpływ na trwały rozwój gospodarczy regionu. Opisuje również główne elementy polityki stosowanej przez rząd polski oraz, w mniejszym stopniu, przez rządy innych krajów Trójkąta. W części drugiej autor koncentruje się na rozwoju MŚP oraz próbuje określić rolę interwencji państwa na wstępnym etapie rozwoju tych podmiotów. Część trzecia jest poświęcona szansom i zagrożeniom dla MŚP oraz roli, jaką ma do odegrania państwo, celem zapewnienia dalszego rozwoju MŚP.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu