BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowara Wanda, Olszanowska Karolina
Title
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, nr 8, s. 66-75
Keyword
Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje bezpośrednie
Polish foreign investments, Direct investments
Abstract
W artykule omówiono polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 1993-2001, które scharakteryzowano z punktu widzenia ich stanu i strumieni, struktury branżowej oraz kierunków lokalizacji. Przedstawiono również kilka przykładów polskich firm, które dokonały inwestycji za granicą. Analizowano przede wszystkim formy wejścia tych firm na rynki zagraniczne oraz motywy wyboru konkretnych rynków.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu