BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stulich Ryszard
Title
Zarządzanie finansami w przemyśle mięsnym i drobiarskim
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, nr 8, s. 75-83
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Przemysł mięsny, Przemysł drobiarski
Enterprises financial management, Enterprise management, Financial analysis of enterprise, Meat industry, Poultry industry
Abstract
Analiza i ocena sytuacji finansowej w wybranych przedsiębiorstwach z branży drobiarskiej i mięsnej, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (za lata 2000-2001).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu