BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiczko Olga
Title
Polski obywatel przed sądami wspólnotowymi (pytanie prawne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości)
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 4, s. 39-43
Keyword
Prawo WE, Przedsiębiorca, Państwa członkowskie, Obywatel
European Community law, Entrepreneur, Member states, Citizen
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Poruszono zagadnienie środków ochrony praw przedsiębiorców w prawie Wspólnot Europejskich. Uwagę skupiono na pytaniu prawnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgłaszane jest ono przez sąd krajowy do ETS na podstawie art. 234 TWE. Pytanie prawne o interpretację aktu prawnego służy ochronie jednostki przed bezprawnym działaniem państwa członkowskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu