BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorzewski Piotr
Title
Szanse i zagrożenia polskich spółdzielni na rynku UE
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, nr 8, s. 97-106
Keyword
Spółdzielczość, Przedsiębiorstwo spółdzielcze, Integracja gospodarcza Polski z UE
Cooperative movement, Cooperative company, Poland's economic integration with the EU
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Artykuł zawiera prezentację wyników badań empirycznych prowadzonych wśród prezesów polskich spółdzielni dotyczących akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wśród wielu istotnych problemów, z którymi mają styczność spółdzielnie, przedmiotem zainteresowań badawczych były jedynie, możliwe do pozyskania w drodze sondażu, opinie respondentów na temat nadziei i obaw oraz zagrożeń społecznych i ekonomicznych związanych z procesem wchodzenia Polski do UE, jak również form oczekiwanej w okraesie przedakcesyjnym pomocy ze strony różnych funduszy Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu