BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechal Paweł
Title
Program SAPARD - jak z niego korzystać?
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, nr 9, s. 81-88
Keyword
Pomoc gospodarcza, Pomoc regionalna UE, Programy UE, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Economic assistance, EU regional aid, EU programme, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Abstract
Artykuł ukazuje i charakteryzuje europejski program SAPARD wraz z podstawowymi obszarami, do których jest w szczególności kierowany. Ponadto zaprezentowano w nim rodzaje inwestycji oraz szczegóły techniczne uzyskania pomocy finansowej w ramach tego programu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu