BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędryka Tadeusz (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badanie sprawności dyskryminacyjnej kandydatów do zespołu oceniającego z użyciem próbek modelowych
Testing the Discriminating Ability of Candidates for a Sensory Panel, Using Model Samples
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 525, s. 65-69, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Analiza sensoryczna
Commodity science, Industrial commodities, Sensory analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono metody, przedmiot oraz wyniki badań sprawności dyskryminacyjnej kandydatów do zespołu oceniającego z użyciem próbek modelowych. Badania wykonano na podstawie norm ISO 3972, ISO 8586 oraz dodatkowo metodą parzystą według ISO 5495.

In the paper the results of studies on the repeatability of the results of sensory assessment as a measure of the suitability of the judges are presented. The results obtained were compared with those of the tests on the suitability of judges, based on the value of the difference threshold. It was found out that better, more precise results were obtained when candidates were selected on the basis of their individual repeatability of results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barylko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
  2. ISO 5495. Paired Comparison Test.
  3. ISO 3972. Investigating Sensitivity of Taste.
  4. Jędryka T, Metoda eliminacji, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków 1993, nr 406.
  5. Jędryka T., Metoda wielokrotnych uporządkowań, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków 1989, nr 282.
  6. PN-ISO 8586. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających.
  7. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWN, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu