BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Ignacy (Wydział Towaroznawstwa), Jędryka Tadeusz (Wydział Towaroznawstwa), Brzozowska Dorota
Title
Sensoryczna ocena gęstości okrywy włosowej skór króliczych
Sensory Assessment of the Thickness of Hair Cover in Rabbit Fur
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 546, s. 17-21, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Wyroby skórzane, Analiza sensoryczna
Commodity science, Industrial commodities, Leather products, Sensory analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zbadanie różnic w ocenie miękkości i elastyczności, tj. cech tkanki skórnej, dokonywanej przez różnych sorterów i weryfikacja wyrażanego przez sorterów przekonania, że ocena gęstości okrywy włosowej skór króliczych dokonywana jest zmysłami czucia. Wcześniejsze badania skór nutrii dowiodły, iż gęstość okrywy włosowej w przypadku tych skór dokonywana jest zmysłem wzroku.

The results of the research confirmed the view of sorters that they were able to assess the thickness of hair cover in rabbit fur through touch. In addition, the research showed that sorters' ability to assess elasticity is connected with their ability to assess softness. The presented sensory and statistical methods, if applied according to specific procedures, can be used to select, train and monitor people employed as sorters of fur. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 2333, 210, 0
Bibliography
Show
  1. Duda I., Towaroznawstwo gotowych skór futrzarskich, SWP, Łódź 1980.
  2. Duda I., Towaroznawstwo przemysłowe. Towary skórzane i futrzarskie, AE, Kraków 1980.
  3. Duda I., Jędryka T., Methodik zur Kontrolle der Eignung von Sortierern zur Brurteilung der Fellqualitat, Bruhl, 1988, 3.
  4. Jędryka T., Metoda wielokrotnych uporządkowań, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1989, nr 282.
  5. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWN, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu