BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salerno-Kochan Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Wąs-Gubała Jolanta
Title
Analiza mikroskopowa zmian strukturalnych tkanin i włókien wełnianych spowodowanych działaniem mikroorganizmów
Microscope Analysis of Structural Changes Caused by Micro-organisms in Woollen Fibres and Fabrics
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 546, s. 63-75, fot., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze, Biodegradacja, Mikrobiologia, Zanieczyszczenie środowiska
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products, Biodegradation, Microbiology, Environmental pollution
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zbadanie mechanizmu biodegradacji wełny w warunkach symulowanych na podstawie obserwacji zmian strukturalnych tkanin i włókien powstałych na skutek działania drobnoustrojów. Badania biodegradacji tkanin wełnianych przeprowadzono za pomocą testu glebowego, a analizę powstałych zmian spowodowanych drobnoustrojami gleby wykonano za pomocą mikroskopu stereoskopowego, optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego.

This article presents the results of a microscope analysis of structural changes in woollen fibres and fabrics by micro-organisms found in soil. The work involved soil test and the use of a strereoscope, optical and scanning microscope. The research enabled the biodegradation mechanism in wool to be identified. Many significant changes were observed in the structure of both woollen fibres and fabrics, attesting to their biodegradation over time. Fabrics made from fibres that had been incubated in soil over the same period of time revealed a different intensity of decomposition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aerobic Biodegradation of Synthetic and Natural Polymeric Materials: A Component of Integrated Solid- Waste Management; Degradable Polymers, Recycling, and Plastics Waste Management, C.A. Pettigrew, G.A. Rece, M.C. Smith, L.W. King, eds. by A.C. Albertsson, S.J. Huang, New York, Basel, Hong Kong 1995.
 2. Anon Determination of Resistance of Textiles to Microbiological Deterioration, British Standard 6085, London 1981
 3. Argawal, Puvathingal, Microbiological Deterioration of Woolen Materials, "Textile Research Journal" 1969, nr 1.
 4. Biodeterioration of Nonwoven Fabrics, W.R. Goynes, J.P. Moreau, A.J. DeLucca, B.F. Ingber, "Textaile Research Journal" 1995, nr 65(8).
 5. Cain R.B., Microbial Degradation of Synthetic Polymers, Microbial Control of Pollution, ed. J.C. Fry, G.M. Gadd, R.A. Herbert, C.W. Jones, I.A. Watson-Craik, Cambridge University Press 1992.
 6. Dutkiewicz M., Kobiela-Mendrek K., Nycz E., Katyńskie tkaniny. Z badań wyjaśniających okoliczności zbrodni popełnionej na polskich oficerach wiosną 1940 r. Cz. II, "Przegląd Włókienniczy" 1997, nr 11.
 7. Factors Affecting the Biodegradability of Biodegradable Polyester in Soil, Y. Yakabe, K. Nohara, T. Hara, Y. Fujino, Chemosphere 1992, vol. 25, nr 12.
 8. Kowalik R., Microbiodeterioration of Library Materials, Part 2, Microbiodecomposition of Basic Organic Library Materials, Restaurator 1980, vol. 4.
 9. Lawes G., Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalizys, Analitycal Chemistry by Open Learning, John Wiley & Sons, London 1987.
 10. Lewis J., Wool. Economic Microbiology, Microbial Biodeterioration, no 6, Academic, London, A.H. Rose ed, 1981.
 11. Maik J., Tkaniny wykopaliskowe z cmentarzyska w Gronowie woj. koszalińskie, Materiały zachodniopomorskie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, t. 23.
 12. McCarthy B J., Biodeterioration in Wool Textile Procesing , Biodeterioration 5, 1981.
 13. Peacock E.E., Characterization and Simulation of Water-degraded Archaeological Textiles: a Review, International Biodeterioration & Biodegradation, 1996, vol. 38, no 1.
 14. PN-89/P-04730. Tekstylia. Wyznaczanie odporności na działanie mikroorganizmów.
 15. Salerno-Kochan R., Wpływ czynników technologicznych na biodegradację tkanin. praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 16. Szostak-Kotowa J., Nowe metody opisu procesu biodeterioracji papieru i ich zastosowanie w badaniach towaroznawczych, Zeszyty Naukowe AE, Seria Specjalna: Monografie, nr 112, Kraków 1993.
 17. The Development and Modification of Some Special Test Methods and the Progress in Standarisation of Test Methods in Germany [w:] Biodegradable Plastics and Polymers, R.J. Müller, J. Augusta, T. Walter, H. Widdecke, eds. by Y. Doi, K. Fukuda, Amsterdam, London, New York, Tokyo 1994.
 18. Wąs J., Salerno-Kochan R., The Biodegradation Process of the Fabric of Soldier's Uniforms, Materiały Konferencji Kryminalistycznej, Lozanna 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu