BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szklarczyk Kacper
Title
Kontrola działalności transakcyjnej w jednostkach gospodarki pieniężnej
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 3, s. 87-94
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Studium przypadku, Instrumenty pochodne, Ryzyko operacyjne, Zarządzanie bankiem, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zintegrowane
Risk management, Case study, Derivatives, Operational risk, Bank management, Employees in enterprise, Integrated management
Company
Allfirst
Abstract
Przeanalizowano przypadek banku Allfirst, byłego amerykańskiego oddziału irlandzkiego Allied Irish Banks, który został doprowadzony do katastrofy finansowej w wyniku działalności Johna Rusnaka. W oparciu o ten przypadek podjęto rozważania nad metodologią zarządzania ryzykiem w bankach oraz nad prawidłowością stosowanych rozwiązań w zakresie kontroli zawierania transakcji i pomiarem oraz monitorowaniem ryzyka z nimi związanego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu