BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilkowicz Łukasz
Title
Zwrot na misji
Source
Gazeta Bankowa, 2003, nr 28, s. 10-11
Keyword
Sektor bankowy, Inwestycje w bankowości, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny
Banking sector, Banking investments, Foreign investment, Foreign capital
Company
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Abstract
Artykuł przedstawia znaczenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla restrukturyzacji polskiej gospodarki. Autor omawia rolę jaką EBOiR odegrał w zainteresowaniu polskim sektorem bankowym zagranicznych inwestorów. W artykule możemy ponadto znaleźć wykaz inwestycji kapitałowych w sektorze bankowym zrealizowanych dzięki funduszą EBOR-u, w takich krajach jak: Słowenia, Słowacja, Polska, Czechy, Rumunia, Ukraina, Węgry.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu