BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stalmach Robert
Title
Wartość dla nabywców a dobrobyt akcjonariuszy
Source
Bank, 2004, nr 5, s. 37-40
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Ochrona interesów akcjonariuszy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia zarządzania, Przewaga konkurencyjna
Enterprise value, Protection of shareholders, Enterprise management, Management strategy, Competitive advantage
Abstract
Omówiono ścieranie się dwóch koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Jedna z nich widzi konieczność wprowadzania takich metod zarządzania, które maksymalizują korzyści akcjonariuszy. Druga mówi, iż to rynek produktowy, a nie kapitałowy powinien stymulować proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Podkreślono, iż nie ma konfliktu między maksymalizowaniem dobrobytu akcjonariuszy i zwiększaniem satysfakcji nabywców, dopóki zarząd przedsiębiorstwa inwestuje w większą satysfakcję nabywców w ten sposób, że inwestycja ta przyczynia się do uzyskania przez akcjonariuszy odpowiedniego zwrotu na swojej inwestycji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu