BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sujkowska Zofia, Życki Artur
Title
Udział w polityce strukturalnej Unii Europejskiej sposobem na utrwalenie tendencji prorozwojowych w Polsce
Source
Przegląd Organizacji, 2003, nr 12, s. 25-27
Keyword
Polityka strukturalna UE, Fundusze strukturalne, Integracja gospodarcza Polski z UE
EU structural policy, Structural funds, Poland's economic integration with the EU
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej: Europejski Bank Inwestycyjny, Fundusz Spójności, fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa) oraz Inicjatywy Wspólnotowe (INTERREG, EQUAL, URBAN i LEADER). Przybliżono cele polityki strukturalnej i związane z tym szanse dla Polski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu