BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lach Anna
Title
Zwrot w stronę zagranicy
Source
Gazeta Bankowa, 2003, nr 46, s. 18-19
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Fundusze emerytalne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Papiery wartościowe, Aktywa, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Investment funds, Pension funds, Investment fund companies, Securities, Assets, Open Pension Funds (OPF)
Abstract
W październiku zmniejszył się udział papierów skarbowych i depozytów w portfelu funduszy emerytalnych, natomiast powiększyła się część akcyjna. Zwiększyło się też zainteresowanie inwestycjami zagranicznymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu