BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paczulski Andrzej, Kalawa Anita
Title
Aspekt podatkowy
Source
Gazeta Bankowa, 2003, nr 46, s. 22-25
Keyword
Bankowość, Wierzytelności, Kredyt bankowy, Windykacja należności, Umowa kredytowa, Restrukturyzacja kredytu
Banking, Liability, Bank credit, Receivables vindication, Credit agreement, Credit restructuring
Abstract
W artykule rozpatrzono dwa scenariusze dotyczące restrukturyzacji wierzytelności kredytowych. Pierwszą kwestią, która pojawia się w momencie, gdy bank rozważa podjęcie działań restrukturyzacyjnych, jest zweryfikowanie, co tak naprawdę jest dla banku bardziej opłacalne: rozpoznanie w rachunku podatkowym kosztów z tytułu rezerw na niespłacone wierzytelności, czy też podjęcie współpracy z dłużnikiem poprzez restrukturyzację jedo zadłużenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu