BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszek Milena
Title
Rzeczywisty i hipotetyczny (ekstremalny) poziom dzietności w Polsce
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 10, s. 42-52, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Dzietność kobiet, Płodność, Przestrzenna analiza porównawcza, Prognozy demograficzne
Women's fertility, Fertility, Comparative spatial analysis, Demographic forecasts
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę dotyczącą zróżnicowania dzietności oraz płodności w Polsce w układzie powiatów w roku 2000, dla mieszkańców miast włącznie z powiatami grodzkimi oraz dla wsi w powiatach ziemskich. W dalszej części rozważań podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest sytuacja przewidywana przez niektórych demografów, iż od lat 2010-2015 nastąpi ujednolicenie zachowań prokreacyjnych na wsi i w miastach w zakresie liczby rodzonych dzieci oraz wieku wydawania na świat potomstwa. Postawiono również pytanie, jak hipotetycznie niski bądź wysoki poziom mógłby przyjąć współczynnik dzietności przy założeniu, że płodność w poszczególnych grupach wieku rozrodczego przyjęłaby obecnie najniższy poziom bądź odpowiednio najwyższy, który był w latach 1999 i 2000 obserwowany w powiatach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu