BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamroży Marcin
Title
Wpływ opodatkowania na wybór formy inwestycji bezpośredniej w Polsce
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 2, s. 73-83
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, System podatkowy, Podatki, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
Foreign investment, Foreign capital, Direct investments, Tax system, Taxes, Agreement to avoid double taxation
Note
summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
Na przykładzie inwestora niemieckiego przedstawiono i porównano skutki opodatkowania podstawowych form inwestycji bezpośrednich realizowanych w Polsce, tj. oddziału oraz spółki-córki. Przedstawiono również metodykę uwzględniania podatków przy ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu