BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobnik Marcin
Title
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa jednostki
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 2, s. 107-124
Keyword
Prawo międzynarodowe, Prawa człowieka, Ochrona praw człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
International law, Human rights, Human rights protection, Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Note
summ.
Abstract
Omówiono takie zagadnienia jak: pozycja jednostki we współczesnym prawie międzynarodowym, międzynarodowy system ochrony praw człowieka, podmiotowość prawnomiędzynarodowa jednostki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu