BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pagiela Andrzej
Title
Zasada "fair trial" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 2, s. 125-144
Keyword
Prawo międzynarodowe, Prawa człowieka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
International law, Human rights, Convention for Protection of Human Rights
Note
summ.
Company
Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Court of Human Rights
Abstract
Zasada "fair trial" została sformułowana w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). Prawo zawarte w tym artykule określa się w języku angielksim mianem "right to fair trial" albo "right to fair hearing". Określenia te tłumaczone są w polskiej literaturze jako "prawo do rzetelnego procesu sądowego" lub "prawo do rzetelnego postępowania". W artykule przedstawiono przegląd gwarancji pisanych i niepisanych prawa do rzetelnego procesu sądowego, tak jak są skodyfikowane w artykule 6 EKPC, i tak, jak są one pojmowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu