BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaremko Małgorzata
Title
Determinanty kanału kredytów bankowych w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 2, s. 163-178, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Banki centralne, Transmisja polityki pieniężnej, Kredyt bankowy
Monetary policy, Central banks, Transmission of monetary policy, Bank credit
Note
summ.
Abstract
Przybliżono problem badania kanałów transmisji w Polsce. Mechanizm transmisji to pojęcie ogólne łączące wszystkie możliwe przyczynowo-skutkowe powiązania pomiędzy działaniami banku centralnego a zmianami w wielkościach makroekonomicznych. Podjęto próbę zastosowania narzędzia statystycznego, które umożliwia kwantytatywną ocenę wpływu warunków na transmisję mimo niskiej jakości danych. Spośród wielu kanałów transmisji jako przedmiot badania wybrano kanał kredytów bankowych. Uwzględnia on budowę i funkcjonowanie sektora bankowego, a więc i reakcje banków na działania banku centralnego. Określono warunki wybrane do badania, determinujące transmisję impulsów banku centralnego tym kanałem. Przedstawiono metodologię, wyniki oraz wnioski z dokonanej analizy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu