BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyminiewska Grażyna
Title
Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 2, s. 221-227
Keyword
Kapitał społeczny, Zaufanie społeczne, Relacje międzyludzkie, Racjonalność gospodarowania
Social capital, Social trust, Interpersonal relations, Economic rationality
Abstract
Wskazano znaczenie kapitału społecznego dla osiągania celów społecznych i ekonomicznych. Podkreślono, że kapitał społeczny opiera się na zaufaniu społecznym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu