BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczyńska Urszula
Title
Nowe produkty a trwałość korzyści osiąganych przez przedsiębiorstwo
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 2, s. 245-263
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Strategia produktu, Przewaga konkurencyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw, Produkt na rynku
Corporation strategies, Competition strategy, Product strategy, Competitive advantage, Enterprise innovation, Product on the market
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie strategii przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów. Podkreślono, że musi być ona spójna ze strategią konkurencji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu