BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewski Paweł
Title
Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90. Konwergencja w Polsce
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 11, s. 34-53, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Rozwój regionalny, Przestrzenna analiza porównawcza
Economic development, Regional development, Comparative spatial analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce oraz próba oceny zmian, jakie dokonały się od momentu rozpoczęcia reform gospodarczych, w tym odpowiedzi na pytanie czy w Polsce występuje konwergencja regionów? Za podstawowy obiekt badawczy przyjęto województwo wg podziału administracyjnego z 01.01. 1999 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu