BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hautcoeur Jean-Claude, Witkowski Janusz
Title
Cele i zadania porozumienia bliźniaczego - znaczenie dla statystyki polskiej
Source
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 12, s. 50-56
Keyword
Statystyka publiczna, Statystyka regionalna, Rozwój regionalny, Informacja statystyczna, Integracja gospodarcza Polski z UE
Public statistics, Regional statistics, Regional development, Statistical information, Poland's economic integration with the EU
Abstract
Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia statystyki regionalnej w dobie akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Statystyka regionalna powinna odgrywać wiodącą rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych dotyczących monitoringu rozwoju społecznego i gospodarczego w regionach. Zintensyfikowano prace nad dostosowaniem polskiej statystyki regionalnej do wymagań Unii Europejskiej. Zadanie to ułatwia umowa bliźniacza z INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques; French National Institute for Statistics and Economic Studies).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu